home  > Ukiyoe  > Sharaku Tosyusai

Sharaku Tosyusai

Ukiyoe

The actor Otani Oniji Ⅲ as Edobee

29,800 JPY

Toshusai Sharaku